Croeso i FyNghyfrif

FyNghyfrif yw'r lle gallwch hunan wasanaethu a chadw golwg ar unrhyw geisiadau a wnaethoch gyda Chyngor Wrecsam. Creu cyfrif i arbed amser a thracio cynnydd eich ceisiadau.

Beth yw FyNghyfrif?

  • Gwasanaeth personol i drigolion Wrecsam
  • Storio'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel
  • Rydym yn gofyn ichi wneud hyn i arbed amser ac arian wrth gysylltu รข ni.

Gyda chyfrif yn barod?

Gallwch fewngofnodi nawr i wneud cais a gweld hanes eich cais.

Dim gyda chyfrif?

Os nad oes gennych gyfrif yn barod, gallwch gofrestru ar gyfer FyNghyfrif trwy ddewis y botwm cofrestru.